Znakování

Co je to znakování? 

Znakování je jedna z možností, jak podpořit komunikaci. Znakovat znamená doplňovat běžnou řeč o gesta - pohyby rukou. To miminku pomáhá lépe porozumět nebo se snáz vyjádřit. 

Znakování není to stejné jako znakový jazyk, který využívají neslyšící. Zásadou je skutečně na miminko mluvit, jen k tomu přidávat pohyby rukou. 

Proč vůbec znakovat? 

Řeč je v rámci psychomotorického vývoje jedna z posledních věcí, kterou si dítě osvojuje. Přitom je však jedna z těch nejnáročnějších. Přitom potřeba komunikace, vyjádřit své myšlenky, touhy a přání je miminkům vlastní již od prvních dní. 

Znakování je u zdravých miminek jedna z forem, jak podpořit rozvoj řeči, nicméně je to spíše jen zábava. U dětí, u kterých je rozvoj řeči hůře dosažitelný, představuje znakování efektivní způsob, jak podpořit komunikaci. I děti s Downovým syndromem mají potřebu se vyjádřit, ovšem samotná řeč bývá pro mnohé z nich velmi problematická. 

Znakování umožňuje snazší vzájemné pochopení a tím pádem snižuje frustraci z neporozumění a naopak děti motivuje k dalšímu vyjadřování se a zlepšování řeči. 

Kdy se znakováním začít? 

Není dáno, kdy přesně by se mělo se znakováním začít. Obecně se doporučuje období mezi 6. až 8. měsícem. Nicméně ani kdykoliv později není problém si znaky osvojit a začít je využívat. Každý věk má své výhody. Zatímco u starších dětí je již mnohdy mnohem lépe vyvinuta hrubá i jemná motorika a osvojení a přesné provedení znaků nebývá problém, mladší děti mnohem lépe pochopí, že znakování je něco přirozeného, co je doprovázelo od prvních měsíců a daleko snáz se motivují například skrze básničky či rytmické říkanky doprovázené znaky. 

Kdy se znakováním přestat? 

I v tomto ohledu není jasně dán věk ani konkrétní stádium rozvoje řeči. Znakování většinou zcela přirozeně vymizí s použitím prvních slov, u kterých dítě získá jistotu, že je využívá zcela správně. 

První znaky

První znaky se vždy volí úměrně k věku dítěte. Nemá smysl se učit znakovat slovo "plínka", když je již dítě dávno nevyužívá a ani se s nimi nesetkává ve svém okolí. Naopak se doporučuje využívat znaky u těch předmětů či osob, o které dítě jeví svůj zájem a podněcují ho ke komunikaci (zvířátka, rodina, oblíbené hračky apod.). 


Podpořte naše úsilí