Montessori

12.03.2020

Leckdo by si řekl, že Montessori přeci není žádná terapie ani rehabilitační metoda. A ve své podstatě má pravdu. Přesto jsme se v některých (a nutno podotknout, že ne ve všech) principech a zásadách Montessori v rámci péče o Vítečka našli. Rozhodně nechceme poučovat o teoretických základech Montessori pedagogiky, ale přesto chceme zmínit několik inspirací. 

To, co považujeme za cíl Montessori pedagogiky a přístupu celkově, je snaha o podporu vývoje Vítečka tak, aby byl co nejvíce samostatný, soběstačný a my jsme mu k tomu připravili ty nejvhodnější podmínky. Nechceme mu okolí přestavět v růžový plyšový svět, kde se mu nic nemůže stát a na všechno bude za všech okolností připraven. A o tom to ani není. Ale Montessori pro nás představuje komplexní ucelený systém, inspiraci pro připravené prostředí adekvátní věku a vývoji a také soubor několika pomůcek a aktivit, které mohou vést k rozvoji hrubé i jemné motoriky, řeči i všeobecných znalostí. 

A co konkrétního jsme si například z Montessori převzali: 

  • zrcadlo ve Vítečkově koutku,
  • kontrastní první pomůcky, hračky, obrázky a knížky, 
  • uspořádané prostředí dle činností, 
  • vedení k samostatnosti s ohledem na hrubou i jemnou motoriku a celkový psychomotorický vývoj, 
  • vedení k přirozenému pohybu, 
  • různé Montessori pomůcky - hračky, vkládačky, didaktické pomůcky. 


Montessori publikace: 

  • MONTESSORI, Maria. Absorbující mysl : vývoj a výchova dětí od narození do šesti let. Vydání první. Praha: Portál, 2018. 301 stran. ISBN 978-80-262-1393-2.
  • PLACE, Marie-Hélène. 60 Montessori aktivit pro miminko : jak připravit jeho svět, probouzet jeho zájem a pomáhat mu k samostatnosti. První české vydání. Praha: Svojtka & Co., 2017. 183 stran. ISBN 978-80-256-2125-7 ilustrace (převážně barevné) ;
  • SPINELLI, Patricia. Montessori pro (ne)chápavé : 0-3 roky. První české vydání. Praha: Svojtka & Co., s.r.o., 2018. 188 stran. ISBN 978-80-256-2424-1 ilustrace