Odborná literatura

16.12.2019

Rozvoj řeči a znakování: 

 • ACREDOLO, Linda P. Znaková řeč pro batolata : kompletní sada pro začátečníky : Baby Signs program. [Kněžmost]: Nuerasoft, [2008]. 8dílný soubor il. ;
 • BRIANT, Monta Z. Znaková řeč pro miminka : raná komunikace pro slyšící kojence a batolata : nové a rozšířené vydání, Monta Z. Briant ; [z amerického originálu ... přeložila Blanka Ferklová]. 1. vyd. Praha: Talpress, 2010. xiii, 464 s. ISBN 978-80-7197-390-4 (brož.) il. ;
 • DOHERTY-SNEDDON, Gwyneth. Neverbální komunikace dětí : jak porozumět dítěti z jeho gest a mimiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 197 s. ISBN 80-7367-043-7 il.
 • HOLINGER, Paul C. Co říkají děti, než se naučí mluvit : devět signálů, jichž nemluvňata užívají k vyjádření svých pocitů. Vyd. 2. Praha: Triton, 2014. 222 s. ISBN 978-80-7387-819-1 (brož.) il. ;
 • HOROVÁ, Ladislava. Věci, které dobře známe, do říkanky zamícháme. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 132 stran. ISBN 978-80-262-1255-3 ilustrace ; 
 • KUBOVÁ, Libuše. Řeč rukou : komunikační systém tvořený znaky - Znak do řeči. 1. vyd. Praha: Parta, 2012. 22 s. ISBN 978-80-7320-178-4 (brož.) il. ; 
 • RŮŽIČKOVÁ, Marie. Učíme se českou znakovou řeč : společná učebnice pro děti předškolního věku a jejich rodiče. 1. vyd. Praha: Septima, 1997. 119 s. ISBN 80-7216-029-X il. 
 • RŮŽIČKOVÁ, Marie. Znakování pro každý den : základní konverzace v českém znakovém jazyce. 1. vyd. Praha: Septima, 2001. 97 s. ISBN 80-7216-160-1 il. 
 • RŮŽIČKOVÁ, Marie. Znakuj! Znakujme! Znakujte! : základy konverzace ve znakové češtině : jak nejlépe využít učebnici Učíme se českou znakovou řeč. 1. vyd. Praha: ASNEP, 1998. 64 s. na vol. listech il. 
 • SUCHÁ, Romana. Veršované znakování : komunikujeme s miminky a batolaty : znaky, gesty, mimikou. 1. vyd. Brno: Edika, 2012. 72 s. ISBN 978-80-266-0013-8 (váz.) barev.
 • SYNEK, František. Říkáme si s dětmi : k praktickým otázkám výchovy jazyka a řeči u malých dětí. 5., přeprac. vyd. Praha: Arch Art, 2004. 127 s. ISBN 80-86638-04-9 il. 
 • VASILOVČÍK ŠUSTOVÁ, Terezie. Jak se domluvit s kojencem a batoletem : komunikujeme přirozenými znaky a gesty. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 137 s. ISBN 978-80-247-2336-5 il. 

Montessori:

 • MONTESSORI, Maria. Absorbující mysl : vývoj a výchova dětí od narození do šesti let. Vydání první. Praha: Portál, 2018. 301 stran. ISBN 978-80-262-1393-2. 
 • PLACE, Marie-Hélène. 60 Montessori aktivit pro miminko : jak připravit jeho svět, probouzet jeho zájem a pomáhat mu k samostatnosti. První české vydání. Praha: Svojtka & Co., 2017. 183 stran. ISBN 978-80-256-2125-7 ilustrace (převážně barevné) ; 
 • SPINELLI, Patricia. Montessori pro (ne)chápavé : 0-3 roky. První české vydání. Praha: Svojtka & Co., s.r.o., 2018. 188 stran. ISBN 978-80-256-2424-1 ilustrace 

Downův syndrom: 

 • BUCKLEY, Sue. Vývoj čtení a řeči u dětí s Downovým syndromem : návod pro rodiče a učitele. Praha Jablonec nad Nisou: Sdružení pro pomoc mentálně postiženým - Klub pro Downův syndrom, 1993. 15 s. 
 • JANÍKOVÁ, Monika. Milá maminko, milý tatínku. 2. přeprac. vyd. Praha: Triton, 2000. [28] s. ISBN 80-7294-091-2 il. 
 • PUESCHEL, Siegfried M. Downův syndrom : pro lepší budoucnost : metodická příručka pro rodiče. Praha: TECH-MARKET, 1997. 131 s., [4] s. barev. il. příl. ISBN 80-86114-15-5 il., tab. 
 • SELIKOWITZ, Mark. Downův syndrom : definice a příčiny, vývoj dítěte, výchova a vzdělání, dospělost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 197 s. ISBN 80-7178-973-9 il.
 • STRUSKOVÁ, Olga. O čem se nemluví : příběhy mladých lidí s Downovým syndromem. Praha: Maxdorf T-Soft Eternity, [2016]. 223 stran. ISBN 978-80-7345-511-8 ilustrace, portréty ; 
 • WINDERS, Patricia C. Rozvoj hrubé motoriky u dětí s Downovým syndromem : průvodce pro rodiče i profesionály. Vyd. 1. V Českých Budějovicích: Jihočeská univerzita ve spolupráci se společností Ovečka, 2009. 229 s. Dostupné na WWW: https://toc.nkp.cz/NKC/200910/contents/nkc20091995714_1.pdf. ISBN 978-80-7394-168-0 (Jihočeská univerzita : brož.) il.

Ostatní odborná literatura: 

 • CASTILLO-MORALES, Rodolfo. Orofaciální regulační terapie : metoda reflexní terapie pro oblast úst a obličeje. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 183 s. ISBN 80-7367-105-0 il. 
 • NEWMAN, Sarah. Hry a činnosti pro vývoj dítěte s postižením : rozvoj kognitivních, pohybových, smyslových, emočních a sociálních dovedností. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 167 s. ISBN 80-7178-872-4 il. 
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Náročné mateřství : být matkou postiženého dítěte. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2009. 333 s. Dostupné na WWW: https://toc.nkp.cz/NKC/200906/contents/nkc20091858488_1.pdf. ISBN 978-80-246-1616-2 (váz.) il. ; 
 • Rasmussen Tracy, Barbera Mary Lync. Rozvoj verbálního chování. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 207 s. ISBN: 978-80-210-9212-9. 

Knížky Jany Jarošové - téměř povinná literatura pro rodiče dětí s DS

Rozvoj kognitivních funkcí dítěte s DS. Vyd. 2. ISBN 978-80-86266-01-5 

SKLÁDÁNÍ VĚT - 3 malé příručky pro rodiče dětí v předškolním věku.
1. svazek "Bav se s obrázky". Dítě se učí globálním způsobem rozpoznat vybraná psaná slovesa + zájméno "já" a spojit je s obrázky tak, aby sestavilo větu a přečetlo ji. Podstatná jména dítě jmenuje nejprve v 1. pádě, ve spojení se slovesy ve 4. pádě.

2. svazek "Kde jo kdo?" - dítě pracuje se slovesem "je", sestavuje větu a čte ji.


3. svazek "Čti si s obrázky". Užití spojky "a". Pomocí podpůrných znaků rozpoznává sloveso "je" a zájméno "to" , sestavuje a čte věty. Dítě se učí chápat, že mluvené slovo se může zapsat a opět přečíst. Metoda je inspirována prvky globálního čtení N. Engels.

Všechny knížky lze koupit na stránkách českobudějovické Ovečky, o.p.s.