Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z.s.

26.11.2019

O Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z.s. jsme se již zmiňovali jako o zdroji cenných informací pro rodiče dětí s DS. Jejich webové stránky Down Syndrom jsou ucelené a mnohdy jsou tím prvním místem, kam rodiče při hledání tipů zavítají. 

Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem je spolkem, do kterého se rodiče mohou přihlásit a po zaplacení členských příspěvků se stanou jeho členem. 

Roční členství je: 

  • základní - stanete se odběratelem časopisu PLUS 21 (částka 250 Kč/ rok),
  • rozšířené - kromě odebírání časopisu se můžete účastnit pravidelných setkání (částka 500 Kč/ rok). 

Časopis PLUS 21

Časopis PLUS 21 vám přijde do schránky třikrát ročně a je plný nejen odborných článků, ale především i zajímavých tipů či zkušeností od ostatních rodin. Časopis má přibližně 40 stran a určitě stojí za přečtení. 

Pozn. časopis je možné odebírat i bez platného členství ve Společnosti, stačí jen uhradit roční předplatné. 

Pravidelná setkávání

Pokud jste aktivním členem Společnosti, získáte kromě časopisu i možnost účastnit se akcí, které Společnost pořádá (celorepublikové akce, pobyty, terapie apod.). Navíc každou první sobotu v měsíci probíhá v SPC Štíbrova setkávání rodin dětí s DS. Účast je samozřejmě dobrovolná. Účastnický poplatek na místě je 50 Kč/ rodinu (+ případný poplatek za individuální terapie). 

Setkání probíhají vždy dopoledne (do cca 14 hodin), ale nemusíte se zdržet po celou dobu. Program je pestrý - součástí bývají odborné přednášky či semináře a pro děti jsou zde dle věku připravené různé aktivity a individuální terapie - masáže pro nejmenší, muzikoterapie, logopedie, rozvoj kognitivních funkcí apod. Po celou dobu můžete využít perfektní zázemí, které SPC nabízí. Koupelnu pro přebalení, kuchyňku pro občerstvení a děti se zabaví v herně. Navíc, alespoň co jsme my zažili, jsou v herničce vždy dobrovolnice, které zabaví vaše ratolesti a vy se tak můžete alespoň seznámit s dalšími rodiči, sdílet své zkušenosti a zážitky a to je alespoň pro nás to nejcennější. 

Atmosféra na setkáních je vždy pohodová a pro nás i značně uvolňující. Na rozdíl od setkání s ostatními rodiči řekněme zdravých dětí, které má bezesporu zase jiné přínosy, jsme totiž tady mezi "svými". Setkáte se s lidmi na stejné lodi, kteří řešili či řeší velmi podobné věci jako vy. A je opravdu osvěžující vědět, že v tom nejste sami a sdílet vzájemné zkušenosti. Setkání se navíc můžou zúčastnit i ostatní členové rodiny, což je zrovna pro nás klíčové, protože s přijetím Vítečka do rodiny ještě trošku bojujeme. Babičky i dědečkové, kteří se většinou s narozením dítěte s DS vyrovnávají mnohdy i mnohem hůře než rodiče samotní, mají možnost nahlédnout do světa našich výjimečných dětí a získat tak bližší, reálnější představu toho, co nám chromozom navíc u našich dětí do života přináší.