Kroužek Souhvězdí Hendi

27.03.2020

V rámci socializace Vítečka jsme hledali cesty, jak ho začlenit do kolektivu a "něčím navíc". Pátrali jsme a pátrali, až jsme se dostali k seznamu kroužků vedených v rámci DDM Ústí nad Labem. Volba padla na kroužek Souhvězdí Hendi

Od ledna tohoto roku jsme se zúčastnili několika setkání. V čem je kroužek speciální? Souhvězdí Hendi a vlastně celý Spolek Severka spojuje nejen děti, ale celé rodiny, které se starají o hendikepované děti. Připravuje pro ně pestrý program plný ergoterapie, zooterapie, arteterapie a mnoho dalšího. Skupina je však přínosná i pro rodiče, neboť můžeme vzájemně sdílet své zkušenosti. 

S Vítkem jsme do přerušení kroužků z důvodů pandemie, měli možnost zažít kromě zábavných ergoterapeutických aktivit i canisterapii. Hendíci se však scházejí i mimo zdi DDM. Pravidelně pořádají rehabilitační cvičení, navštěvují rodinné centrum Domeček, pořádají horolezecké výpravy či dopřávají našim dětem výhledy z koňského sedla. 

Vítkovi se tak dostává nejen potřebného sociálního kontaktu, ale především bohatého programu, který ho rozvíjí po všech stránkách. Už se těšíme, až se pandemie koronaviru uklidní a my se budeme smět zase setkávat.