Muzikoterapie

10.04.2020

Jednou z nejzábavnějších terapií, které jsme měli s Vítkem šanci vyzkoušet a kterou se snažíme provádět, byť amatérsky, i v domácím prostředí, je muzikoterapie. Vítek je velmi empatický a na hudbu reaguje už od prvních měsíců velmi intenzivně. 

Víteček rád poslouchá písničky, pohupuje se do rytmu a také tleská, a to i těm méně povedeným kouskům :) A velice rád se i aktivně zapojuje. Miluje bubínky a dětské piano. Když jsme loni na podzim měli šanci vyzkoušet skupinovou muzikoterapii pro nejmenší v rámci setkání Společnosti Downova syndromu, rozhodli jsme si pořídit pár hudebních nástrojů a zpestřit si tak některé naše dny o rodinná hudební představení. Víteček většinou tedy neví, po jakém nástroji sáhnout dříve a samozřejmě nám, frontmenům naší kapely, všechny nástroje bere z ruky a trénuje vlastní sóla. Ale to je správně. 

Je na něm vidět, jak každý zvuk zkoumá, prožívá a snaží se napodobit. Hudební nástroje využíváme i při rytmizaci v rámci logopedické průpravy. Bubínek, triangl a třeba i zvonečky jsou navíc cennými pomůckami pro využívání společného zapojení obou ručiček, s čímž Víteček bojuje. 

Do budoucna se hodláme svěřit do rukou odborníků, kteří třeba naší muzikoterapii pozvednou na vyšší úroveň. A co můžeme vědět... Třeba se ve Vítečkovi rodí i nějaké hudební nadání. Zcela jistě je z něj již teď nadšený posluchač. Každý umělec na jevišti by byl už teď potěšen jeho vehementním potleskem. 

Vybavení našeho domácího studia :)
Vybavení našeho domácího studia :)