Znakování

01.10.2019

Co je to znakování?

Znakování je jedna z možností, jak podpořit komunikaci. Znakovat znamená doplňovat běžnou řeč o gesta - pohyby rukou. To miminku pomáhá lépe porozumět nebo se snáz vyjádřit. Znakování není to stejné jako znakový jazyk, který využívají neslyšící. Zásadou je skutečně na miminko mluvit, jen k tomu přidávat pohyby rukou.

Proč vůbec znakovat?

Řeč je v rámci psychomotorického vývoje jedna z posledních věcí, kterou si dítě osvojuje. Přitom je však jedna z těch nejnáročnějších. Potřeba komunikace, vyjádřit své myšlenky, touhy a přání je však miminkům vlastní již od prvních dní.

Znakování je u zdravých miminek jedna z forem, jak podpořit rozvoj řeči, nicméně je to spíše jen zábava. U dětí, u kterých je rozvoj řeči hůře dosažitelný, představuje znakování efektivní způsob, jak podpořit komunikaci. I děti s Downovým syndromem mají potřebu se vyjádřit, ovšem samotná řeč bývá pro mnohé z nich velmi problematická.

Znakování umožňuje snazší vzájemné pochopení a tím pádem snižuje frustraci z neporozumění a naopak děti motivuje k dalšímu vyjadřování se a zlepšování řeči. 

Kdy se znakováním začít?

Není dáno, kdy přesně by se mělo se znakováním začít. Obecně se doporučuje období mezi 6. až 8. měsícem. Nicméně ani kdykoliv později není problém si znaky osvojit a začít je využívat. Každý věk má své výhody. Zatímco u starších dětí je již mnohdy mnohem lépe vyvinuta hrubá i jemná motorika a osvojení a přesné provedení znaků nebývá problém, mladší děti mnohem lépe pochopí, že znakování je něco přirozeného, co je doprovázelo od prvních měsíců a daleko snáz se motivují například skrze básničky či rytmické říkanky doprovázené znaky.

Kdy se znakováním přestat?

I v tomto ohledu není jasně dán věk ani konkrétní stádium rozvoje řeči. Znakování většinou zcela přirozeně vymizí s použitím prvních slov, u kterých dítě získá jistotu, že je využívá zcela správně.

První znaky

První znaky se vždy volí úměrně k věku dítěte. Nemá smysl se učit znakovat slovo "plínka", když je již dítě dávno nevyužívá a ani se s nimi nesetkává ve svém okolí. Naopak se doporučuje využívat znaky u těch předmětů či osob, o které dítě jeví svůj zájem a podněcují ho ke komunikaci (zvířátka, rodina, oblíbené hračky apod.). 

A co Víteček? 

S Vítečkem jsme začali znakovat od jeho tří měsíců. My jsme tak měli možnost se do znakování postupně vpravit, ale jednu nevýhodu to mělo. V momentě, kdy se rodiče rozhodnou začít znakovat takto "brzy", musí dopředu počítat s tím, že se několik následujících měsíců nedočkají žádné odezvy. Musí vytrvat, neztratit odhodlání a motivaci. 

My jsme díky rané péči měli šanci ve Vítkových 10 měsících absolvovat intenzivní znakovací kurz, který nás v naší motivaci utvrdil a navíc nám rozšířil zásobu slov. První odezvy jsme se ze strany Vítka dočkali týden před jeho prvními narozeninami, kdy poprvé udělal jeden ze základních znaků "pápá". Další znaky na sebe nechaly čekat několik dalších měsíců. A můžeme říct, že se Víteček rozznakoval ve svých 15 měsících, kdy se mu dařilo učit cca 2 - 4 znaky za měsíc. 

Edit: 

Aktuálně, ve 22 měsících věku Vítek ovládá necelých 70 znaků. Za poslední měsíc se jich pro představu naučil několik desítek. Jedná se zejména o znaky zvířátek, které ho baví a které jsou ideální pro nácvik "svaté trojice", tzn. znak (kráva) - zvuk (bůůů) - slovo (kráva). Je dobrým tipem si vést jakýsi deník, který může být součástí zápisníku na logopedii, kde si budete zaznamenávat znaky, které se dítě naučí. Je to i pro vás motivační zpětná vazba. Protože občas můžete mít pocit, že se něco nedaří a že se za poslední týdny neuskutečnily žádné pokroky. Ale pak se stačí podívat do deníčku a vidíte, že jste se naučili spoustu nových znaků a cesta k vzájemnému porozumění je zase o něco snazší. 

Kámen úrazu - znakování v rodině/ okolí

Tak bychom to měli - rozhodnete se pro znakování, zjistíte si potřebné informace, začínáte se učit první slova, přichází pozitivní zpětná vazba od dítěte a myslíte si, že tedy máte vyhráno. Opak je mnohdy pravdou. 

Pro úspěšné znakování je totiž potřeba ještě jednoho článku - znakování v okolí dítěte. Tento článek není tak významný jako vše již zmíněné, ale je ideální, pokud s dítětem znakuje jeho nejbližší okolí (rodina, asistent ve školce atd,). Přinejmenším na té úrovni, že ovládá stejné znaky jako vaše dítě. To totiž vnímá znaky jako jednu (mnohdy jedinou) z cest, jak se vyjádřit a komunikovat s okolím a v momentě, kdy mu právě to nejbližší milované okolí nerozumí a nereaguje způsobem, na který je zvyklý, ztrácí jistotu a začíná pochybovat o tom, jestli znak použilo správně apod. A právě tato nejistota bortí cestu k běžné komunikaci skrze slova. 

Proto komunikujte s blízkým okolí o znakování, otevřeně s nimi mluvte o motivacích, proč s dítětem chcete znakovat nebo již znakujete a vysvětlete jim význam znakování, i to, že na něm není nic složitého. A až se vám podaří je přetáhnout na svojí stranu, dejte nám vědět, protože nám se toto bohužel nedaří :( 

A to ani dokonce po tom, co Víteček skutečně na znaky reaguje a umí je využívat ve správném kontextu. Stále ale věříme, že zejména nejbližší rodina co nejdříve pochopí význam znakování a na této cestě nám s Vítečkem pomohou.... Tak nám držte palce!Zdroje informací o znakování a podpoře rozvoje řeči lze najít v naší odborné literatuře
Vynikající jsou ale také různé aplikace na chytré telefony nebo tablety: 

  • ASL kids
  • Znakujte s námi
  • Medvěd