Klinická psychologie

20.05.2020

Při návštěvě na neurologii, kdy bylo Vítečkovi něco málo přes 6 měsíců, nám byla doporučena návštěva u klinického psychologa. Jak jsme pochopili, návštěvy u něj budou jednou z pravidelných lékařských kontrol. Je prý vynikající, že Vítek s námi skvěle spolupracuje a jsou na něm znát pokroky. U psychologa bude mít tedy výhodnou pozici pro dlouhodobé pozorování a stanovení té správné cesty, kam by se měl Vítečkův vývoj vždy v následujících měsících vyvíjet. 

Byla nám doporučena ordinace Mgr. Diany Pavljuk v Teplicích, která je nejen klinickou psycholožkou, ale také se věnuje ABA strategii, o které bude řeč určitě v jednom z budoucích článků. Čekací lhůty pro vyšetření u paní doktorky jsou několikaměsíční a my jsme tedy přišli s Vítečkem na řadu až v dubnu tohoto roku, kdy bylo Vítečkovi necelých 17 měsíců. Nicméně s paní doktorkou jsme měli možnost se setkat ještě před Vítečkovou první návštěvou. Vedla totiž přednášku o dětské psychologii a ABA strategii v rámci projektu Pečujeme, o ty kteří pečují

Ale zpátky k vyšetření Vítečka. Z důvodu omezení souvisejících s pandemií se Víteček podrobil nejdříve dvěma vyšetřením skrze videohovor. A až když to situace dovolila, dorazili jsme i do ordinace paní doktorky. Paní doktorka se jednak vyptávala na to, co Víteček umí a jak reaguje na konkrétní podněty či situace. Jádrem setkání byla však série drobných úkolů, které měl Víteček splnit. 

Jednalo se například o stavění komínku z kostek, nápodobu manipulace s předměty, kreslení, skládání a vkládání tvarů, házení míčkem, obracení stránek v knize a mnoho dalšího. Paní doktorku také zajímalo Vítkovo vyjadřování - jestli opakuje slabiky, ovládá slova a zda nám vůbec rozumí.

Řeč samozřejmě přišla i na otázku sociálního chování (jídlo, pití, vzájemná kooperace apod.). Vyšetření trvala odhadem vždy 1 až 2 hodiny. 

Po zhodnocení jednotlivých oblastí (hrubá motorika, jemná motorika, adaptivní chování, řeč, sociální chování) nám paní doktorka stanovila závěr - tedy, na jaké úrovni se Vítek v jednotlivých oblastech nachází a my tedy odcházeli s konkrétním doporučením, na co se momentálně nejvíce soustředit. U Vítka se jednalo zejména o řeč - o rozvoj žádosti, zpočátku ve znacích, které používáme a postupně s přidáváním vokalizací ke znakům. 

Zároveň jsme dostali doporučení na publikaci Rozvoj verbálního chování, která se věnuje klíčovým tématům z ABA strategie u dětí s autismem a dalšími neurovývojovými poruchami. 

Další návštěvu máme naplánovanou ve Vítečkových 2 letech, tak uvidíme, kam se  do té doby posuneme :) 

Zdroj: munishop.cz
Zdroj: munishop.cz