Raná péče

29.10.2020

Raná péče je sociálně - terénní služba určená hendikepovaným dětem a jejich rodinám. Klientem rané péče se může stát rodina s hendikepovaným dítětem do věku 7 let. Více teoretických informací lze nalézt v odkazech níže. Teď spíše k těm praktickým záležitostem. 

My jsme se, nutno podotknout že jako jedni z mála, dozvěděli o rané péči už v porodnici. Dokonce i v propouštěcí zprávě máme doporučení kontaktovat ranou péči, byť jsme tehdy vůbec nevěděli, o co konkrétně se jedná. Ale jak se dozvídáme i nyní, toto není standardem a je to obrovská škoda. Známe několik případů rodičů, kteří se o rané péči dozvěděli například až ve třech letech dítěte, někdo dokonce až dva měsíce před jeho sedmými narozeninami (kdy následně již služby rané péče nelze využívat, protože se předpokládá, že vzdělávání a rozvoj dítěte převezmou školská zařízení). 

Každopádně několik základních informací: 

  • služby rané péče jsou pro klienty vždy zdarma, 
  • konkrétní ranou péči si volí každá rodina sama - ovšem s ohledem na své bydliště, protože většina konkrétních poskytovatelů rané péče působí jen ve vybraných krajích. 
  • je naprosto zbytečné se rané péče obávat anebo ji dokonce z důvodů předsudků či neznalosti zcela odmítat, 
  • naopak - s kontaktováním rané péče určitě neváhejte, protože některé z nich mají i několikaměsíční čekací lhůty a je zbytečné ztrácet čas. 

Jak vše probíhalo/ probíhá u nás? 

Ranou péči jsme kontaktovali krátce po návratu z porodnice, aniž bychom vlastně tušili, co nás čeká. První návštěva proběhla asi ve 3-4 měsících Vítečka, kdy jsme se vlastně poprvé dozvěděli, v čem konkrétně nám tato služba může být nápomocná. Po dořešení všech formalit k nám od cca 7 měsíců Vítečka dochází v pravidelných intervalech poradkyně rané péče. Ale to předbíháme. 

Na základě doporučení jsme kontaktovali Ranou péči Diakónie Praha. Na první setkání k nám dorazily dvě poradkyně. Obě působily velmi přátelsky a sympaticky. Z nás rázem opadly jakékoliv obavy. Přeci jen... Domů, kde máte několikaměsíční hendikepované miminko, mají přijít úplně cizí paní. Pamatuji si na ten den naprosto přesně. Víteček byl celý den s tatínkem, abych já měla prostor všude naklidit, srovnat vše do komínků v obavě, aby například nenapsaly nějaký posudek, na základě kterého by nám Vítečka někdo vzal. Zpětně se tomu musím vždy zasmát. Nikdo nám doma nešmějdil :) Byli jsme v obýváku, kde měl Víteček svůj koutek. Proběhlo vzájemné seznámení a my se teprve teď dozvěděli, co to vlastně raná péče je. A že tady určitě nejsou od toho, aby nás kontrolovali, hodnotili anebo udávali, že pro Vítka neděláme to, co máme. Naopak. Raná péče je tady pro nás a význam toho chápeme víc a víc. 

V rámci předem domluvené návštěvy (v intervalu cca 2-3 měsíců - dle dohody) k nám dochází vždy jedna, stejná poradkyně - úžasná paní Helena. Vždy pozitivně naladěná, usměvavá a nebýt toho, že je poradkyně rané péče a musíme si zachovávat jakýsi profesionální odstup, máme kolikrát chuť jí obejmout. Je úžasná jen tím, že je. Na její návštěvy se vždy moc těšíme. Bez jakékoliv nervozity, bez pocitu, že nás jde někdo kontrolovat a hodnotit. Je součástí našeho života, života Vítka, ke kterému si už od počátku našla cestu. Kromě jejího vlídného charakteru na ní oceňujeme zejména to, že ji máme "v zádech". Když se vám narodí dítě se specifickými potřebami, řešíte spoustu otázek, nejasností a potřebných věcí, které se ve škole prostě neučí. A vy vše pracně musíte zjišťovat a přitom vlastně jediné, co vždy zjistíte, je to, že nejcennější jsou praktické zkušenosti a znalosti toho, jak to vlastně funguje. A ty poradkyně rané péče mají. Protože mají v péči i jiné rodiny, které s největší pravděpodobností řeší či řešily to, co vy. Vám to ušetří spoustu času a úsilí, někdy i marného. Máme tedy někoho, na koho se můžeme obrátit a kdo nám tu naší cestu alespoň v něčem ulehčí. 

Na setkání si vždy řekneme, co je u nás nového a co aktuálně řešíme. Probíráme jednotlivá témata a v prostoru mezitím se paní Helena věnuje Vítečkovi. Může tak s několikaměsíčním odstupem a nadhledem posoudit, jak na tom Víteček je a co by nám mohlo pomoci v jeho rozvoji. Paní Helena je navíc úžasná v tom, že vždy Vítečkovi přinese nějakou super pomůcku nebo hračku - například na rozvoj hrubé motoriky anebo třeba aktuálně od ní máme balíček hraček na zapojení obou ručiček, s čím má Víteček momentálně potíže. 

A jaká konkrétní témata řešíme? 

  • výběr vhodného terapeuta (například doporučení logopeda či psychologa), 
  • výběr kompenzačních pomůcek (židlička, kočárek), 
  • žádost o příspěvek na péči, 
  • psychická pomoc pro nás rodiče, pro dny, které nejsou zalité sluncem, 
  • kroky pro nástup Vítka do školky, 
  • a mnoho dalšího. 

A v čem spatřujeme další výhody rané péče? 

Raná péče je nám poskytována doma - nemusíme tedy nikam cestovat, jsme v nám nejbližším prostředí, kde se dobře cítí i Vítek a můžeme pracovat s tím, co doma máme. 

Nespornou výhodou je půjčování pomůcek a hraček. Máme tak jedinečnou možnosti si vyzkoušet pomůcky, které jsou mnohdy velice drahé a které například s Vítkem využijeme jen párkrát, než třeba z nich vyroste. A my pak můžeme investovat do těch pomůcek nebo hraček, které se nám po půjčení již osvědčily. 

Raná péče Diakonie navíc poskytuje možnost se zúčastnit znakovacího pobytu, o kterém bude řeč v jiném našem článku, 

Co říci závěrem? Raná péče je skvělá služba, která nám usnadňuje mnohdy nelehkou životní cestu nebo situaci. A určitě je na místě jim, zejména paní Heleně, poděkovat! 

________________________________________________________________________________

Slibované podrobnosti o rané péči lze nalézt: