Senzorická integrace

10.09.2020

Senzorická integrace je výraz, který u nás padá v posledních týdnech stále častěji a častěji. Jednak je to dáno návštěvami v pražském centru PlaySi, o kterém bude ještě řeč, ale samozřejmě svůj vliv na to měly i lázně, kde Vítek absolvoval terapii senzorické integrace několikrát a vždy jsme odcházeli plní dojmů a nových informací. Stručně řečeno, v senzorické integraci jsme se zcela našli, 

Co je to senzorická integrace? 

Senzorická integrace (SI) je terapeutický přístup, který vlastně buduje správné propojení všech smyslů. Jedině díky správnému smyslovému propojení jsme schopni správně fungovat v běžném životě. Z tohoto úhlu se pro nás senzorická integrace nachází mezi fyzioterapií a ergoterapií, přičemž ergoterapeutický přístup je výrazně dominantnější. Terapii senzorické integrace také v drtivé většině vede právě ergoterapeut, který však musí projít speciálním vzděláním a certifikací. A musíme přiznat, že certifikovaných ergoterapeutů SI je v Čechách stále málo a center senzorické integrace ještě mnohem méně - řádově jsou jich jen jednotky. 

Co když senzorická integrace selhává? 

Pokud u člověka nefunguje senzorická integrace tak, jak má, selhává proces učení. Mozek nezpracovává přicházející smyslové vjemy požadovaným způsobem a nevysílá tedy ani žádoucí reakce. V tomto ohledu hovoříme buď o nedostatečné citlivosti vůči podnětům (hyposenzitivitě) nebo o přehnané citlivosti (hypersenzitivitě). Skupina prvních problémů se projevuje nejčastěji pasivitou člověka, jakousi zasněností, neschopností aktivní spolupráce, smyslovou nedokrmeností apod. Hypersenzitivní lidé se častěji potýkají s intolerancí vůči dotekům, světlu i zvukům. Jsou svazování úzkostmi a mnoha  běžných situací se vyhýbají (hromadné akce apod.). 

Děti s poruchou senzorické integrace mají problém s jemnou motorikou, koordinací svých pohybů a to se samozřejmě přenáší i do komunikace. Časté bývají problémy se soustředěním, psaním i čtením. 

Jak tedy terapie senzorické integrace probíhá?

Základem terapie jsou smyslové podněty, které u dětí budují smyslovou propojenost a učí je na jednotlivé stimuly reagovat správně. Terapie probíhají v předem připraveném a upraveném prostředí, kde je výrazně podněcována pohybová aktivita. Nejčastějším vybavením  pro senzorickou integraci jsou houpačky, sedací vaky, balanční podložky, nakloněné roviny, tunely a válce. Využívají se různé taktilní povrchy, zátěžové a ergoterapeutické pomůcky. Základem každé aktivity má být zábava - hra. Jen tak je dítě uvolněné, připravené přijímat smyslové vjemy v té nejčistší podobě. 

Dost už bylo teorie

S Vítečkem jsme se rozhodli pravidelně navštěvovat pražské centrum PlaySI, kteří kromě ergoterapie poskytují právě terapii senzorické integrace. Docházíme k nim zatím v intervalu 2 až 3 měsíců. Sezení trvá 45 až 60 minut. Vítečkovi se věnují dvě ergoterapeutky, Petra a Eliška. Výhodu spatřujeme v tom, že se jednak osoby terapeutů nemění a všichni se tedy již navzájem známe a především ony znají Vítečka. Při sezení vždy můžeme navázat na předchozí konzultaci. Navíc přítomnost více terapeutů znamená i více informací. Více hlav víc vidí, víc ví a víc nám poví :) 

Vítek bývá bohužel první část sezení velmi zdrženlivý, my toho tedy alespoň využíváme pro to si předat informace, co je u nás nového a jak jsme od posledního sezení pokročili. Časový rozestup mezi jednotlivými konzultacemi vidíme jako velkou výhodu. Jednak častější návštěvy by byly zátěží nejen časovou, kvůli dojíždění do Prahy, ale také samozřejmě i finanční. Každopádně takto vidí ergoterapeutky Vítečka s větším odstupem, větším nadhledem a troufnu si říct, že i větší objektivitou, protože se nevídáme tak často, jako s ostatními terapeuty. 

V čem vidíme přínos senzorické integrace? 

Senzorická integrace nám přinesla o Vítkovi mnoho informací. Vzhledem k diagnóze DS jsme předpokládali, že bude hyposenzitivní. Bylo to patrné už od prvních měsíců, kdy byl Vítek hodně zdrženlivý, ale významným způsobem smyslově nedokrmený. A jeho zájem o různé textury, povrchy a smyslové vjemy je stále patrnější. Ale díky poznatkům ze senzorické integrace jsme vypozorovali, že v oblasti hlavy je Vítek zase silně hypersenzitivní. Nesnese doteky a to nám samozřejmě komplikuje například provádění orofaciální stimulace

Senzorická integrace je pro nás jedinečná v propojení pohybu, aktivity a smyslových vjemů. A právě propojení toho všeho je ideální volbou pro komplexní podporu Vítkova psychomotorického vývoje. Proto se intenzivně senzorické integraci věnujeme i v domácím prostředí. 

Senzorická integrace doma

Vítečkovi postupně přibývají pomůcky, díky nimž můžeme některé ze cvičení senzorické integrace provádět i v domácím prostředí. Již jsme se zmiňovali o houpačkách a dalších cvičebních pomůckách. Skvělou pomůckou jsou pro nás i senzorické chodníčky a vlastně vše, co využíváme na ergoterapii - více v Pomůckách a hračkách

Skvělým nápadem bylo pořízení tzv. suchého bazénku s míčky. K těm běžným, plastovým, jsme postupně dokupovali různé jiné - které tak poskytují celou paletu senzorických vjemů (různé povrchy, světelné i zvukové stimuly apod.). Vítek si bazének oblíbil a není den, když by si v něm nezaplaval :) 

Pořídili jsme také zásobu různých hmatových pomůcek (masážní rukavice, hřebeny, hrubé i chlupaté předměty), kterými se Vítečkovi snažíme terapie vyplňovat. Dobrým tipem je také hračka s chytáním míčku na suchý zip. 

Ale to rozhodně není vše... V následujících týdnech totiž chystáme pro Vítka veliké překvapení... Ale o tom později :) 


Konzultace v PlaySI nejsou hrazené z veřejného pojištění. Jsou zpoplatněné částkou 1500 Kč za sezení, vstupní vyšetření je trošku dražší. My jsme rádi, že máme to štěstí, že nám s financováním pomáhá nadace Naše dítě, která pro Vítečka našla štědrého dárce. Mnohokrát děkujeme!