Snoezelen

16.08.2020

O Snoezelenu jsme poprvé slyšeli, když byl Vítkovi necelý rok. Přečetli jsme si pár článků, zčásti teoretických a zčásti popisujících zkušenosti klientů, kteří jej zažili. Nám však byl tehdy ještě vzdálený - kilometrově i finančně. Ale to se mělo v následujících měsících změnit. A víc než jsme si kdy uměli představit... 

Co se vlastně skrývá pod označením Snoezelen?

Snoezelen označuje speciálně upravenou a vybavenou místnost, která je zaměřená především na senzorickou stimulaci a odpočinek. Právě speciální uzpůsobení místnosti přináší zcela nové zážitky a vjemy. Dochází ke zklidnění a jakési harmonizaci. 

Součástí Snoezelenu jsou především světla a různě osvětlené světelné předměty. Pokud někdo Snoezelen nezažil, ale má o něm jakési povědomí, nejčastěji si vybaví tmavou místnost s optickými vlákny a vodním válcem. Ale jen o tom Snoezelen není. V zásadě odlišujeme dva základní typy Snoezelen místností - tzv. tmavý a světlý/ bílý Snoezelen. 

Tmavý Snoezelen 

Tmavý Snoezelen je skutečně tmavě vymalovaná místnost, díky čemuž jsou jakékoliv světelné prvky více kontrastující, čímž dochází k intenzivnější zrakové stimulaci. Ta je jedním z hlavních cílů. Kromě toho však dochází také k získávání sluchových i hmatových podnětů. Tmavý Snoezelen bývá vybaven nejčastěji optickými vlákny, UV a LED prvky, nekonečnými zrcadly, projektory apod. 

Světlý (bílý) Snoezelen

Dalo by se říci, že světlý Snoezelen je jen světlejší obdobou toho tmavého, ale není tomu tak. Základ sice tvoří skutečně světlá místnost. Ovšem základní rozdíl je v celkovém pojetí a především v terapeutickém cíli. Bílý Snoezelen je zaměřen na relaxaci a hluboké smyslové prožitky. Ty jsou podnícené například relaxační hudbou či tepelnými předměty. Oproti tmavému Snoezelenu je zde méně interaktivních prvků. 

Kombinovaný Snoezelen 

Troufnu si říct, že jen málokdy je v konceptu místnosti striktně dodržen jeden ze dvou základních typů. Většina místností v sobě zahrnuje prvky tmavého i světlého Snoezelenu, což má nespornou výhodu v tom, že si klient v místnosti najde vždy to, co zrovna on potřebuje - ať už je to odpočinek nebo silná senzorická stimulace. Většina Snoezelen místností je uzpůsobena na to, aby kromě vizuální stimulace a relaxace, docházelo také k poznání za pomocí ostatních smyslů (sluchu či hmatu). Součástí bývají pestré interaktivní prvky (různé osvětlené panely či ovladače). Součástí terapie ve Snoezelen místnosti bývá i využití hudby a hudebních nástrojů. A neméně obvyklé jsou i aromaterapie a arteterapie. 

Snoezelen a Vítek? 

Ze Snoezelenu a Vítka se stali rázem nejlepší kámoši. První zkušenost získal Vítek v lázních Klimkovice, kde měl šanci se několikrát prožít vše, co nabízí tmavý i světlý Snoezelen. Přála bych každému, aby měl šanci vidět výraz Vítečka, když vstupuje do Snoezelen místnosti. A také bohužel jeho výraz, když odchází a ty klíčové, magické dveře nespustí z očí a rukou ukazuje, že chce zpátky. A víte co? Já se mu ani nedivím. Měla jsem možnost se párkrát terapie ve Snoezelenu pasivně zúčastnit, přihlížet zpovzdálí. A pocity, které to ve mně vyvolalo, se jen těžko popisují. Úplně jsem vypnula, žila jsem jen danou chvílí a tělo i hlava si tak odpočinuli, jako při žádné jiné činnosti. A když k tomu všemu, co cítíte, vidíte naprosto "jiného" Vítka, který se zklidní, soustředí a přitom rozhodně nevypne v tom negativním slova smyslu, chcete mu tuto možnost dopřávat co nejvíce. 

Další příležitost navštívit Snoezelen se nám naskytla při neurorehabilitaci v ATC klinice. Tam se naše dojmy potvrdily, byť Vítek reagoval trošku jinak než v lázních. Na klinice Snoezelen tvořil jen doplněk ke cvičení, pro chvíle odpočinku či závěrečné relaxace. V Klimkovicích šlo o cílenou terapii. Ale i to nám stačilo v získání přesvědčení, že naše cesta se Snoezelen místností se musí protnout mnohem intenzivněji... Ale nebudeme nic prozrazovat. Jen to, že se chystá pro Vítečka jedno obrovské, možná až neuvěřitelné překvapení.